Algemene voorwaarden


1. BEGRIPPENLIJST

1.1 ZwolleDoet
ZwolleDoet is het online platform www.zwolledoet.nl. Op ZwolleDoet kunnen gebruikers activiteiten, oproepen en hulpvragen en vacatures voor vrijwilligerswerk en participatieplekken verzameld vinden en plaatsen.

1.2 Activiteiten
Activiteiten op ZwolleDoet zijn sociale activiteiten op het vlak van sport, educatie, ontmoeting en cultuur. Activiteiten op ZwolleDoet zijn nadrukkelijk geen commerciële activiteiten. Voor activiteiten kan eventueel wel een onkostenvergoeding worden gevraagd. Commerciële activiteiten worden door de beheerder verwijderd.

1.3 Oproepen en hulpvragen
Oproepen en hulpvragen op ZwolleDoet zijn vragen van Zwollenaren die één of enkele keren beperkte hulp nodig hebben, die op vrijwillige basis worden ingevuld. Oproepen en hulpvragen die verdringing in de hand werken worden door de beheerder verwijderd.

1.4 Vacatures
Vacatures op ZwolleDoet zijn afkomstig uit de database van ZwolleDoet! en betreffen vacatures voor vrijwilligerswerk en (op termijn) participatieplekken.


2. ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle gebruikers van ZwolleDoet, zowel met als zonder te en zowel particulieren als organisaties.

2.2 Eigendomsrechten
ZwolleDoet is juridisch eigendom van ZwolleDoet!

2.3 Plaatsingstermijnen

  • Activiteiten staan online op ZwolleDoet totdat de einddatum van de activiteit is verstreken
  • Oproepen en hulpvragen staan zeven weken online
  • Vacatures staan online totdat deze zijn verwijderd bij ZwolleDoet!

2.4 Gebruik Account
Een gebruikersaccount op ZwolleDoet is persoonlijk. Het is de gebruiker niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn account. Wanneer de gebruiker of organisatie niet meer actief wil zijn op ZwolleDoet dient, kan de gebruiker zijn of haar account zelf verwijderen.

2.5 Copyright afbeeldingen
Alle afbeeldingen op ZwolleDoet m.u.v. de afbeeldingen binnen de activiteiten, oproepen en hulpvragen en vacatures zijn eigendom van ZwolleDoet of vrij te gebruiken afbeeldingen. ZwolleDoet is niet verantwoordelijk voor de afbeeldingen die gebruikers en organisaties zelf op het platform plaatsen.

2.6 Aansprakelijkheid

  • Iedereen die zelf of namens iemand anders iets plaatst op ZwolleDoet of reacties ontvangt, is zelf verantwoordelijk voor deze informatie en het vervolg dat wordt gegeven aan het contact
  • ZwolleDoet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongewenste situaties die ontstaan op basis van contact dat is voortgekomen vanuit ZwolleDoet
  • ZwolleDoet is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie in contact- en organisatiegegevens, activiteiten, vacatures voor vrijwilligerswerk en participatiebanen en oproepen en hulpvragen

2.7 Delen van content
ZwolleDoet heeft het recht om alle openbare content die door een gebruiker op ZwolleDoet geplaatst is, te delen via on- en offline kanalen met als achterliggend doel de oproep en hulpvraag zo snel mogelijk op te lossen, vrijwilligers te werven voor vacatures en meer participanten te vinden voor activiteiten.

2.8 Bescherming gegevens
Bepalingen over de bescherming van gegevens zijn opgenomen in het privacy statement van ZwolleDoet.

2.9 Klachten
Voor klachten, maar ook vragen en ideeen kan de gebruiker of organisatie contact opnemen met ZwolleDoet via de contactgegevens op de website.